Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và môi trường

Ðể công tác thanh tra, kiểm tra trở thành một trong những công cụ quan trọng trong việc nâng cao năng lực quản lý, cần sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa của các cấp chính quyền, các ban, ngành...

Mtđt 10:05am, 01/04/2018

Kỹ sư Nhà máy nhiệt điện Mạo Khê (Quảng Ninh) kiểm tra hệ thống xử lý nước thải của nhà máy. Ảnh: TRẦN HẢI

Chánh Thanh tra Bộ TN và MT Lê Quốc Trung cho biết, số liệu báo cáo của các đơn vị trực thuộc Bộ, các sở TN và MT tỉnh, thành phố cho thấy, trong năm 2017, toàn ngành đã triển khai được gần 2.475 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 7.735 tổ chức, cá nhân. Trong đó, có 68 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và 2.407 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện và xử phạt đối với 1.813 tổ chức, cá nhân gần 135 tỷ đồng. Ðồng thời, kiến nghị truy thu nộp ngân sách nhà nước khoảng 14 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi

3.509 ha đất; 50 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Vi phạm chủ yếu của các tổ chức, cá nhân liên quan đến thủ tục đấu giá đất; không thực hiện đúng nội dung đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải không đúng quy định; khai thác khoáng sản không có giấy phép…

Toàn ngành đã triển khai hiệu quả công tác tiếp công dân, nhằm giải quyết những bức xúc của người dân, chủ yếu liên quan đến việc bồi thường; hỗ trợ khi thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tình trạng ô nhiễm môi trường; tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản. Trong năm 2017, toàn ngành đã đón tiếp hơn 7.000 lượt công dân; tiếp nhận hơn 13 nghìn đơn thư. Qua công tác thanh tra, kiểm tra đã kiến nghị và xử lý kịp thời những tổ chức, cá nhân vi phạm, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của ngành TN và MT.

Tuy nhiên, công tác thanh tra, kiểm tra gặp không ít khó khăn, thách thức như: một số nội dung thanh tra giữa bộ và các địa phương còn chồng chéo; khối lượng công việc đưa vào kế hoạch thanh tra hằng năm lớn, nhiều trường hợp phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch đã phê duyệt. Hiện nay, chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu thanh tra, kiểm tra giữa bộ với các địa phương; sự phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra giữa bộ và các địa phương chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra còn thiếu về số lượng và yếu về trình độ chuyên môn, trang thiết bị hạn chế.

Tại một số địa phương, năng lực thực thi chính sách, pháp luật của cán bộ chưa đáp ứng được yêu cầu, còn buông lỏng quản lý, để xảy ra vi phạm pháp luật, nhất là trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khai thác khoảng sản. Tình trạng cán bộ nhũng nhiễu, chưa thực hiện đúng quy định trong thực hiện các thủ tục hành chính gây bức xúc cho người dân, doanh nghiệp. Một số vụ việc khiếu nại, tố cáo chưa được giải quyết dứt điểm từ cơ sở, hoặc giải quyết chưa đúng quy định của pháp luật đã làm giảm lòng tin của người dân, khiếu kiện vượt cấp, nhiều nơi trở thành điểm nóng khiếu kiện.

Thứ trưởng Bộ TN và MT Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết: Ðể công tác thanh tra, kiểm tra luôn là một trong những công cụ quan trọng nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực TN và MT. Năm 2018 và những năm tiếp theo, Bộ sẽ tập trung xây dựng mục tiêu chiến lược cho hoạt động thanh tra, kiểm tra toàn ngành, đấu tranh có hiệu quả các hành vi sai phạm. Bộ cũng sẽ giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về TN và MT, trong đó tập trung vào các lĩnh vực: đất đai; thăm dò, khai thác khoáng sản; vận hành điều tiết các hồ chứa, khai thác, sử dụng nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện thủy lợi.

Tăng cường thanh tra đột xuất khi dấu hiệu vi phạm pháp luật được phản ánh qua các phương tiện thông tin đại chúng, phản ánh của người dân, doanh nghiệp và công khai kết quả thanh tra, kiểm tra trong thời gian sớm nhất để người dân biết. Ðồng thời, thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung giải quyết các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và các vụ việc thẩm quyền của bộ, các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Các chuyên gia thuộc lĩnh vực môi trường đề nghị, Bộ TN và MT cần tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra công tác bảo vệ môi trường. Trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra hoạt động của các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, các lưu vực sông, vùng biển. Cần kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo tồn và phát triển bền vững đa dạng sinh học đối với những cơ sở bảo tồn, vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên tại các địa phương một cách hiệu quả hơn.

Theo báo nhân dân

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Nâng cao năng lực quản lý tài nguyên và môi trường tại chuyên mục Môi trường. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất