Luật sư bày tỏ quan điểm về hành vi bỏ chất thải y tế ra môi trường
Khánh An - Triệu Trang18/05/2018
Đa số các cơ sở khám chữa bệnh thú y trên địa bàn TP Hà Nội đều không đảm bảo về công tác vệ sinh môi trường và vệ sinh thú y. Rác thải y tế nguy hại vẫn được các cơ sở này tuồn ra ngoài môi trường.
1 6 7 8 9 10 ... 13