Gia Lai: Xử lý rác thải y tế còn nhiều vấn đề bất cập
Mtđt19/08/2018
Rác thải y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập của tỉnh Gia Lai còn nhiều vấn đề bất cập, chưa được quan tâm đúng mức về bảo vệ môi trường và làm lãng phí ngân sách.
1 5 6 7 8 9 ... 13