TT Y tế huyện Ý Yên báo cáo như thế nào lên Sở Y tế Nam Định?
TRANG TRIỆU - KHÁNH AN07/12/2018
Mặc dù TT Y tế huyện Ý Yên đã cam kết thực hiện đúng các quy định pháp luật về KSNK do Bộ Y tế ban hành, nhưng thực tế lại không chấp hành nghiêm chỉnh. Phải chăng bản cam kết chỉ mang tính hình thức?
1 4 5 6 7 8 ... 13