TTYT quận Đống Đa: Bơm kim tiêm sắc nhọn để trong... thùng sữa  
NHÓM PV13/05
Góc cửa nhà kho lưu giữ chất thải y tế nguy hại của Nhà hộ sinh Đống Đa (thuộc TTYT quận Đống Đa) có rất nhiều bơm tiêm sắc nhọn được đựng trong... thùng sữa.
1 2 3 4 5 6 ... 13