TTYT Ân Thi: Bao nhiêu cân rác y tế nguy hại đã 'trót lọt' ra ngoài?  
NHÓM PV04/07/2019
Rõ ràng là xe rác thải sinh hoạt nhưng phía dưới lại xuất hiện rất nhiều túi nilon màu vàng đựng chất thải y tế nguy hại, đó là thực trạng mà PV đã ghi nhận được hai lần tại TTYT huyện Ân Thi.
1 2 3 4 5 6 ... 14