BVĐK huyện Hưng Hà: Thừa nhận thiếu sót trong kiểm tra, giám sát
AN TRANG12/08/2019
Trước tình trạng phân loại chất thải không đúng quy định tại BVĐK huyện Hưng Hà, ông Cường và ông Hưởng nhận trách nhiệm thiếu sót trong công tác kiểm tra, giám sát nhân viên thực hiện.
1 2 3 4 5 ... 14