TTYT huyện Mê Linh: Người quản lý cũng “mơ hồ” về quản lý chất thải?
NHÓM PV08/05
Trước sự ấp úng của ông Thuật, PV đặt ra nghi vấn vị này không muốn trả lời hoặc ông cũng không biết đâu là nhà lưu giữ chất thải nguy hại của đơn vị mình?
1 2 3 4 5 ... 12