TTYT huyện Yên Phong có đang “bao biện” cho những vi phạm?
HOÀNG TRANG02/07
Trước những tồn tại trong công tác quản lý rác thải y tế tại TTYT huyện Yên Phong, ông Nam cho rằng: “Đúng theo quy định là phải để trong kho, nhưng không ai có thể chuẩn chỉ hết được cả".
1 2 3 4 5 ... 13