TTYT Phúc Thọ: 7 năm không đủ hồ sơ, Sở Y tế Hà Nội chỉ 'nhắc nhở'?
Nhóm PV14/06
Mới đây, Sở Y tế Hà Nội đã giao cho Phòng Nghiệp vụ y trả lời Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử về vấn đề quản lý chất thải y tế tại TTYT huyện Phúc Thọ.
1 2 3 4 5 ... 12