Khoa Vật lý xạ trị BV K: Đoàn kết để phát triển
Bình Minh15/10/2019
Trải qua thời gian dài xây dựng và phát triển, Khoa Vật lý xạ trị, Bệnh viện K luôn đổi mới, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, với tinh thần lấy bệnh nhân làm trung tâm.
1 2 3 4 5 ... 14