Thẩm mỹ viện Melatec có vi phạm Luật Bảo vệ môi trường?
TRANG AN26/12/2019
Bà Diệu Anh, được cho là Giám sát tại Thẩm mỹ viện Melatec cho rằng: “Nếu nói về vấn đề rác thải y tế thì rất vô lý, vì có hợp đồng người ta đến lấy tử tế. Chẳng có rác thải nào mà quá kinh khủng cả”.
1 2 3 4 5 ... 14