Chất thải y tế tuyến huyện và tỉnh ít được xử lý
Mtđt30/12/2016
(phapluatmoitruong.vn) - Theo số liệu của Cục Quản lý môi trường, Bộ Y tế, đến nay đã có hơn 90% bệnh viện thu gom và phân loại chất thải rắn y tế hàng ngày.