Bệnh viện ung bướu Thanh Hóa: Rác thải y tế được bỏ 'vô tội vạ'
Khánh An15/12/2017
Rác thải y tế chất thành đống. Bơm kim tiêm, ống dây truyền, kim truyền dính máu bày la liệt trên nền đất, không phân loại, không túi đựng, không thùng chứa....