Thâm nhập xưởng sản xuất dung dịch sát khuẩn… có địa chỉ “ma”
Mtđt31/08/2017
Chưa có hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm, công ty vẫn được cấp giấy phép đăng ký lưu hành và sản xuất dung dịch sát khuẩn Povidone 10%
1 8 9 10 11 ... 12