Gợi ý viết thư UPU 2018: Chàng kiến trúc sư cảnh báo thảm họa BĐKH
Mtđt01/02/2018
"Hong Kong như một hòn đá cháy lụi bỏ hoang. Afghanistan giữa khu hoang mạc nóng bỏng như Regius lại xuất hiện 1 ngôi làng đóng băng...” là những điều bức thư trở về từ năm 2058 lên tiếng cảnh báo.
1 7 8 9 10 11 ... 13