Bệnh viện E: Quan tâm giảm thiểu chất thải nhựa
Bình Minh22/10
Phát huy thế mạnh là đơn vị y tế tiêu biểu trong thực hiện tốt các kế hoạch, quy định... của Bộ Y tế, nên Bệnh viện E cũng rất quan tâm để thực hiện tốt Chỉ thị 08-BYT về giảm thiểu chất thải nhựa.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 12