TTYT huyện Quốc Oai: Cam kết một đằng thực hiện một nẻo?
NHÓM PV19/04
Trung tâm Y tế huyện Quốc Oai cam kết tuân thủ nghiêm ngặt thông tư liên tịch ngày 31/12/2015 về việc ban hành quy chế quản lý chất thải y tế và tuân thủ nghiêm Luật Bảo vệ môi trường.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 8