Y Tế Cao Bằng: Khó khăn trong xử lý chất thải nguy hại
Trần Lan- Thùy Dung20/03
Kiểm soát chất thải nguy hại luôn là vấn đề “nóng”, bởi nếu không được quản lý, xử lý tốt, sẽ gây ra những mối hiểm họa không nhỏ cho môi trường và sức khỏe con người.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 14