Hà Giang: Tiền, hậu bất nhất trong thông tin quản lý chất thải y tế
Mtđt02:23 chiều
Sở Y tế tỉnh Hà Giang đã khẳng định với PV Tạp chí Công nghiệp MT “Việc đốt rác thải Y tế, xả nước thải Y tế sau xử lý của BV đa khoa khu vực Yên Minh gây ảnh hưởng đến MT sống của người dân"
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 15