TTYT Phúc Thọ thừa nhận buông lỏng quản lý chất thải y tế (Kỳ 1)
NHÓM PV25/04
Trưởng phòng Kế hoạch nghiệp vụ Trung tâm y tế Phúc Thọ (Hà Nội) thừa nhận việc đặt rác thải y tế xuống nền đất là không đúng và đây là lỗi do... nhân viên không biết?!
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 8