BV Bưu Điện Hà Nội: Rác thải xây dựng, rác thải y tế ngổn ngang 
Thế Lợi25/06
Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hà Nội có khoảng 3.670 cơ sở y tế. Hàng ngày tổng lượng chất thải y tế phát sinh trên địa bàn thành phố khoảng 27.500 kg.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 10