Đan Phượng: Công tác phòng chống cháy nổ bị buông lỏng nghiêm trọng
Đức Vũ28/03
Chưa lắp đặt hệ thống PCCC theo hồ sơ thẩm duyệt, chưa nghiệm thu PCCC, hàn kim loại không đảm bảo... là những nguy cơ tiềm ẩn cháy nổ mà 2 cơ sở trong CCN thị trấn Phùng không thực hiện theo quy định
1 2 3 4 5 6 ... 15