Vì sao lãnh đạo H. Hoài Đức bỏ mặc cho sai phạm về môi trường?
Sơn Hồng- Tiêu Diệp- Duy Dương31/08/2018
Biết chắc sai phạm, nắm rõ hồ sơ, tuy nhiên gần 2 tháng lãnh đạo Huyện Hoài Đức không lên tiếng xử lý các DN trong CCN Trường An xả thải bức tử môi trường. Phải chăng hứa với Thành ủy chỉ để cho có?
1 2 3 4 5 6 ... 13