Thủ tục nhiêu khê, DN “lắc đầu” việc xây nhà ở cho công nhân
Mtđt25/05/2019
Nhiều doanh nghiệp ngán ngẩm khi phân khúc nhà ở cho công nhân đầu tư lợi nhuận rất thấp, thậm chí lỗ nếu tính toán không kỹ nhưng thủ tục lại nhiêu khê.
1 2 3 4 5 6 ... 16