Thái Nguyên: Vì sao chưa phê duyệt ĐTM dự án MDF Dongwha Việt Nam?
Nhóm PV21/02
Mới đây, Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên đã có công văn số 61/STNMT-BVMT ngày 10/1/2020 về việc chưa xem xét Báo cáo ĐTM dự án Dongwha Việt Nam tại KCN Sông Công II.
1 2 3 4 5 ... 19