Quảng Ninh: Giám sát MT qua hệ thống quan trắc tự động ở các KCN
Mtđt25/07/2019
Công tác bảo vệ môi trường nhất là tại các khu công nghiệp (KCN) luôn được tỉnh Quảng Ninh xác định với phương châm mang tính “sống còn” đó là phát triển sản xuất phải gắn với bảo vệ môi trường.
1 2 3 4 5 ... 16