Chương Mỹ: Cần làm rõ các vấn đề pháp lý tại CCN Ngọc Sơn (Kỳ 2)
Tiêu Diệp - Doãn Kiên05/10/2019
“Quá trình doanh nghiệp thực hiện như thế nào thì bản thân doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm. Còn người ta có giấy tờ hay không thì tôi chịu!” , ông Vũ Văn Tuấn, Trưởng ban Quản lý CCN Ngọc Sơn nói.
1 2 3 4 5 ... 16