CCN Phú Lâm - Bắc Ninh: 27/30 đơn vị xả thải vượt quy chuẩn (Bài 4)
Nhóm PV07/08
Con số do UBND tỉnh Bắc Ninh đưa ra trong kết luận thanh tra số 2234/KL-UBND ngày 25/6/2018, 27/30 cơ sở sản xuất có hành vi xả thải vượt quy chuẩn cho phép vi phạm điều 13 Nghị định 155/2016/NĐ-CP.
1 2 3 4 5 ... 15