Công bố kết quả quan trắc môi trường về Dự án bauxite Tân Rai
Mtđt07/04/2017
Khu vực hồ bùn đỏ có mùi hôi đặc trưng của xút