Tập huấn kỹ năng PCCC và Cứu nạn cứu hộ cho lực lượng tại chỗ
Duy Chí09:05 sáng
Đội Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ trên sông và Đội Cảnh sát PCCC Công an Thị xã Dĩ An vừa tổ chức triển khai công tác tập huấn kiến thức về PCCC và cứu nạn cứu hộ cho cộng đồng năm 2019.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 15