Hà Nội: Ai bao che cho doanh nghiệp xây 6.000m2 nhà xưởng vô phép?
Sơn Hồng - Tiêu Diệp19/04
Doanh nghiệp tự ý xây dựng nhà xưởng trên diện tích 6.000 m2 khi chính quyền chưa cấp giấy phép tại CCN Nguyên Khê, đến nay lãnh đạo huyện Đông Anh vẫn cố ý làm ngơ cho sai phạm tồn tại.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 11