Nước thải từ nhà máy trong KCN Biên Hòa 1 đổ thẳng ra sông Đồng Nai
Mtđt26/06
Chỉ một phần nước thải trong KCN Biên Hòa 1 được xử lý tập trung, số còn lại được các doanh nghiệp tự xử lý rồi đổ thẳng ra sông Đồng Nai gây ô nhiễm môi trường.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 13