Kêu gọi thích ứng biến đổi khí hậu
Mtđt28/03
Các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng tăng do tác động của biến đổi khí hậu, ảnh hưởng hạ tầng và hoạt động giao thông, vận tải trên toàn thế giới.
1 2 3 4 5 ... 117