Phú Yên chuyển đổi sản xuất để thích ứng với biến đổi khí hậu
Mtđt13/08
Phú Yên đang triển khai các giải pháp chuyển đổi sản xuất để đảm bảo sinh kế cho người dân một cách bền vững trước những tác động của biến đổi khí hậu như: bão, lũ lụt, hạn hán, sạt lở bờ sông...
1 2 3 4 5 ... 87