Nỗi lo ĐBSCL vắng lũ
Mtđt09:59 sáng
Đã cuối tháng 7 âm lịch, nhưng mực nước đầu nguồn sông Tiền, sông Hậu vẫn thấp kỷ lục; ở thượng nguồn dòng Mê Công, nhiều nơi mực nước vẫn thấp nhất trong vòng 50 năm trở lại đây.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 88