Mới có 22 trạm quan trắc tự động truyền dữ liệu về cơ quan quản lý
Diệp Anh10:11 sáng
Trong thời gian qua Hà Nội đã tăng cường công tác quan trắc, giám sát chất lượng môi trường và kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường, tuy nhiên kết quả vẫn còn khiêm tốn.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 71