Ai được vay vốn ủy thác của ngân sách tỉnh Gia Lai?

Từ ngày 18-9-2017, ngoài hộ nghèo, thì còn nhiều đối tượng khác cũng được nhận nguồn vốn vay từ vốn ủy thác của ngân sách tỉnh Gia Lai

Mtđt 15:04pm, 19/09/2017

Ông Võ Ngọc Thành, chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
Đối tượng cho vay gồm có: Hộ nghèo; Hộ cận nghèo; Hộ mới thoát nghèo; Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đang học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và học nghề; Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị định của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Các đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài; Các tổ chức kinh tế và hộ sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực II, III miền núi và thuộc chương trình phát triển kinh tế - xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi, vùng sâu, vùng xa (sau đây gọi là Chương trình 135); Các đối tượng khác khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ; Một số đối tượng chính sách khác tại địa phương do Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định (nếu có).

Ảnh minh họa

Mục đích sử dụng vốn vay được quy định cụ thể như sau:
1. Hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo:a) Mua sắm vật tư, thiết bị; giống cây trồng, vật nuôi; thanh toán các dịch vụ phục vụ sản xuất, kinh doanh.b.) Góp vốn thực hiện các dự án hợp tác sản xuất, kinh doanh được cấp có thẩm quyền phê duyệt.c) Giải quyết một phần nhu cầu thiết yếu về nhà ở, điện thắp sáng, nước sạch và học tập.
2. Đối với các tổ chức kinh tế thuộc khu vực II, III miền núi và các xã thuộc Chương trình 135, sử dụng vốn vay để chi phí cho sản xuất, kinh doanh theo chương trình, dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sử dụng vốn vay để mua sắm phương tiện học tập và các chi phí khác phục vụ cho việc học tập tại trường.
4. Người vay là đối tượng chính sách đi lao động có thời hạn ở nước ngoài, sử dụng vốn vay để trả phí đào tạo, phí dịch vụ, tiền đặt cọc, vé máy bay.
5. Người vay là các đối tượng khác thực hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
6. Vốn nhận ủy thác cho vay ưu đãi được sử dụng theo các mục đích do bên ủy thác yêu cầu và được ghi trong hợp đồng ủy thác.
Theo Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, thì loại cho vay, bao gồm:a) Cho vay ngắn hạn thời gian đến 12 tháng.b) Cho vay trung hạn thời gian từ trên 12 tháng đến 60 tháng.c) Cho vay dài hạn trên 60 tháng.

Ảnh minh họa

Mức cho vay tối đa tùy thuộc đối tượng thụ hưởng của từng chương trình tín dụng do Thủ tướng Chính phủ hoặc NHCSXH quy định từng thời kỳ. Bên cho vay và hộ vay thỏa thuận về thời hạn cho vay căn cứ vào mục đích sử dụng vốn vay, chu kỳ sản xuất kinh doanh, khả năng trả nợ của hộ vay, nguồn vốn cho vay của NHCSXH.
Lãi suất cho vay và lãi suất nợ quá hạn của từng chương trình áp dụng theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định trong từng thời kỳ. Quy trình, thủ tục cho vay, bảo đảm tiền vay (nếu có) áp dụng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của NHCSXH theo từng thời kỳ.
Trường hợp đối tượng vay không trả nợ đúng hạn do thiên tai, dịch bệnh và nguyên nhân khách quan khác, đã được Chi nhánh NHCSXH tỉnh/Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện kiểm tra, xác nhận và có giấy đề nghị gia hạn nợ thì Chi nhánh NHCSXH tỉnh/Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện xem xét cho gia hạn nợ.

Ảnh minh họa

Chi nhánh NHCSXH tỉnh/Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện có thể thực hiện việc gia hạn nợ một hay nhiều lần đối với một khoản vay nhưng tổng số thời gian cho gia hạn nợ không quá 12 tháng đối với cho vay ngắn hạn và không quá 1/2 thời hạn cho vay ghi trên sổ vay vốn đối với cho vay trung hạn và dài hạn.
Các trường hợp chuyển nợ quá hạn gồm có: Đối tượng vay sử dụng vốn vay sai mục đích; Có khả năng trả khoản nợ đến hạn nhưng không trả hoặc đến kỳ hạn trả nợ cuối cùng, đối tượng vay không được gia hạn nợ thì Chi nhánh NHCSXH tỉnh/Phòng giao dịch NHCSXH cấp huyện chuyển toàn bộ số dư nợ sang nợ quá hạn.

Nhóm PV Thường trú Tây Nguyên

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Ai được vay vốn ủy thác của ngân sách tỉnh Gia Lai? tại chuyên mục Tin kinh tế. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất