Thị trường bảo hiểm tiếp tục tăng trưởng mạnh
Nguyễn Luận19/08
Thông tin từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam cho biết, tính đến hết tháng 6/2019, tổng doanh thu toàn thị trường bảo hiểm nhân thọ ước đạt 48.134 tỉ đồng, tăng 28%. Tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 235.442
1 2 3 4 5 6 ... 378