Nữ Tổng giám đốc mới của Tập đoàn FLC là ai?
Mtđt18/03
Tổng giám đốc mới của Tập đoàn FLC thay thế vị trí của bà Hương Trần Kiều Dung là bà Bùi Hải Huyền.
1 2 3 4 5 ... 50
TIn đọc nhiều