Công ty CP Môi trường Tân Hội: Bước tiến mới trong công tác thu gom
Thùy Dung - Trần Lan11/12
Với chức năng, nhiệm vụ làm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải, xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp. Thời gian qua Cty CP Môi trường Tân Hội luôn đổi mới cách nghĩ, cách làm.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 42