Công ty CP Cấp nước Thanh Hóa tổ chức đại hội lần thứ XII
Đồng Khắc Việt08:18 sáng
Ngày 03/6/2020, Đảng bộ Công ty Cổ phần cấp nước Thanh Hóa đã long trọng tổ chức đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 55