8 Start-up công nghệ có giá trị lớn nhất thế giới
Mtđt04/08/2018
Start-up là khái niệm kể về các ý tưởng sản phẩm dịch vụ mới. Phát triển nhanh và mạnh trong thời gian ngắn. Dưới đây là thống kê 8 start-up có giá trị hàng đầu thế giới.
1 4 5 6 7 ... 8