Ảo tưởng khởi nghiệp: Phải gọi được vốn mạo hiểm
Mtđt11/06/2019
Trong số những câu chuyện cổ tích trong giới khởi nghiệp, khái niệm về một đường đi được vạch sẵn từ trước, hoặc một điểm chuẩn cần phải đạt được là một trong những ý niệm nguy hiểm nhất.
1 2 3 4 5 6 ... 10