Khởi nghiệp nông nghiệp: Kỹ sư điện tử... trồng nấm bào ngư
Mtđt13/01
Có trong tay tấm bằng kỹ sư điện tử nhưng Nguyễn Sư Dũng (ở Quảng Nam) lại bỏ phố về quê xây dựng trang trại trồng nấm bào ngư tím, bước đầu thành công với khoản lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
1 2 3 4 5 ... 12