Gia Lai: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019

Vừa qua, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 833/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

A LỰC 15:37pm, 10/05/2019

Theo đó, mục tiêu của Kế hoạch gồm: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Gia Lai đến năm 2020”, đáp ứng nhu cầu học nghề của lao động nông thôn và yêu cầu của thị trường lao động, tạo việc làm, tăng thu nhập cho cho người lao động.

Đồng thời, thực thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất công nghệ cao và an sinh xã hội nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn, thực hiện công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đào tạo nghề cho lao động nông thôn là nhu cầu cần thiết.

Tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng cho khoảng 2.755 lao động nông thôn, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số ít nhất 90%; lao động nữ chiếm ít nhất 35%; tỷ lệ có việc làm sau đào tạo đạt tối thiểu 80%.

Về đối tượng học nghề là lao động nông thôn trong độ tuổi lao động, có nhu cầu học nghề, có trình độ học vấn và sức khỏe phù hợp với nghề cần học; ưu tiên dạy nghề cho các đối tượng là người khuyết tật, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người thuộc gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, lao động nữ bị mất việc làm.

Nghề và thời gian đạo tạo theo quy định tại Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 12/5/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục nghề đào tạo, mức chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ chi phí đào tạo cho từng nghề, mức hỗ trợ đối với từng nhóm đối tượng tham gia học chương trình đạo tạo trình sơ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Gia Lai: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2019 tại chuyên mục Tin khởi nghiệp. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0912 345 014 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất