Cơ hội khởi nghiệp cho bạn trẻ với ý tưởng 'thành phố thông minh'
Mtđt21/04
Các bạn trẻ là học sinh, sinh viên có ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp sẽ có cơ hội được tập huấn kỹ năng và nhận hỗ trợ tài chính qua cuộc thi “Startup Idea Battle” với trị giá giải thưởng 300 triệu.
Tin mới nhất
1 2 3 4 ... 5