Facebook mở Trung tâm khởi nghiệp đầu tiên ở Châu Á
Hồng Quyên (T/h)15/10/2018
Thông qua trung tâm khởi nghiệp này, Facebook cho biết sẽ cung cấp các chương trình huấn luyện kéo dài trong 6 tháng, hỗ trợ startup trong lĩnh vực dữ liệu đang trong giai đoạn phát triển.
1 4 5 6 7 8 ... 14