Hà Tĩnh: 9X thôi lang thang về làng nuôi bạt ngàn gà trên cát
Mtđt19/04
Trang trại chăn nuôi gà thả rông trên cát của 9X Phạm Đình Đạo đã biến vùng đất khô cằn thành trang trại nuôi gà ta, thu lời hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
1 2 3 4 5 ... 15