Các vấn đề thời gian trong quy trình khởi nghiệp
Trần Xiêm04/08/2018
Gần đây, Richard Bennett đã cung cấp liên kết đến một bài viết tuyệt vời nhằm giúp các doanh nhân điều hướng “những điều không nên làm” của việc khởi nghiệp.