Tỷ phú An Giang tiết lộ bí quyết nuôi bồ câu lời 50 triệu/tháng
Mtđt04/05
Từ đam mê nuôi bồ câu kiểng, ông Lê Văn Nam (xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) đã tìm tòi, học hỏi mở rộng thành trại nuôi bồ câu thương phẩm, mỗi năm lời hàng trăm triệu đồng.
1 2 3 4 5 ... 15