Tiến sĩ toán 'mê' công nghệ môi trường... khởi nghiệp tuổi 52
Mtđt23/07
Ông Mai Huy Tân quê Hà Nội là một tiến sĩ toán học làm nghiên cứu sinh tại Đức làm việc tại Bộ Công Thương nhưng ông quyết định về hưu sớm, để quyết tâm khởi nghiệp ở tuổi 52.
1 2 3 4 5 ... 19