Ùn tắc giao thông tại Israel. Đâu là giải pháp?
Mtđt18/09/2018
Tôi chắc chắn đây không phải là vấn đề duy nhất đối với Israel. Tôi đã đọc rất nhiều bài viết về tình trạng quá tải phương tiện giao thông công cộng ở Anh, Ấn Độ và nhiều nơi khác.