Khởi nghiệp 'Xanh' = Khởi nghiệp + Xanh
Hồng Quyên22/08/2018
Khởi nghiệp “xanh” là thúc đẩy những dự án tạo ra tiền sạch, giải quyết được "nỗi đau" của khách hàng, góp phần tăng trưởng kinh tế và không làm ảnh hưởng tới môi trường.
1 2 3 ... 4