Cất bằng đại học về trồng dâu tây, làm du lịch, lãi 700 triệu/năm
Mtđt08/04
Tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại khá, khác với bạn bè tìm cơ hội việc làm ở thành phố, cử nhân Vũ Văn Lực quyết định quê thực hiện hoài bão làm nông với nghề trồng dâu kết hợp du lịch sinh thái.
1 2 3 4 5 6 ... 9