Khởi nghiệp nông nghiệp: Người trăn trở với trầm hương sạch
Mtđt06/03
Vốn nổi tiếng với sáng chế cấy tạo trầm từ chế phẩm tạo trầm vi sinh, các sản phẩm trầm hương của ông Thanh Khoan (xã Phú Sơn, huyện Tân Phú) được tin dùng và có khả năng xuất khẩu với số lượng lớn.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 11