Độc đáo máy đổi rác lấy... tiền
Mtđt05/10/2018
Một sáng kiến nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong người dân đã được triển khai tại Đài Loan (Trung Quốc).
1 2 3 4 5 ... 7