Nhà máy xử lý rác thải và phát điện, 'chìa khóa' giải quyết ô nhiễm
Mtđt01/04
Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Hải Dương, mỗi ngày trong tỉnh phát sinh trên 600 tấn rác thải sinh hoạt, trong đó có khoảng 60% rác thải được thu gom, xử lý bằng hình thức chôn lấp.
1 2 3 4 5 6 ... 38