Kỳ 2: Nhiều nhà máy điện mặt trời xin đất, vay vốn rồi...'đắp chiếu'
Thùy Dung07/06
Trước thực trạng nhiều nhà máy điện mặt trời đang lâm vào cảnh “đắp chiếu”, LS.Phạm Liêm Chính cho rằng: “Cần phải tính toán kỹ, bởi dự án nhà máy điện là vấn đề quy hoạch của cả quốc gia”.
1 2 3 4 5 6 ... 43