Nghiên cứu dòng chảy xoáy ở biển Bình Định
Mtđt26/12/2016
Dòng Rip còn được gọi là dòng chảy xoáy là một trong những nguyên nhân chính gây ra các tai nạn đuối nước khi tắm biển tại các bãi tắm ở Bình Định; ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân.