Công nghệ xử lý nước tại VN: Thu hút các nguồn lực để phát triển
Mtđt11/04
Trong hơn 10 năm qua, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ rõ rệt trong quản lý cấp thoát nước nhưng thực tế vẫn còn không ít thách thức.
1 2 3 4 5 ... 38