Đèn tảo lọc không khí và bụi mịn
Mtđt13/03
Không khí ô nhiễm nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người dân là thực trạng khiến nhóm sinh viên Hà Nội chế tạo đèn lọc không khí, loại bỏ bụi mịn từ cây tảo.
1 2 3 4 5 ... 56