Chuyên gia: 'Lấy nước sông Hồng làm sạch sông Tô Lịch không khả thi' 
Mtđt23/04
TS Đặng Hùng Võ cho rằng nước thải là nguyên nhân chính gây ô nhiễm sông Tô Lịch, do vậy "thau rửa sông chỉ giải quyết phần ngọn".
1 2 3 4 5 ... 38