Sau một ngày về Việt Nam, iPhone X mất giá hơn 20 triệu đồng
Mtđt05/11/2017
Từ 60 triệu đồng trưa 3/11, giá iPhone X xách tay ở Việt Nam đã được nhiều cửa hàng giảm còn 35 đến 38 triệu đồng ngay hôm sau.