Long An: Hiệu quả từ ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất rau an toàn
Mtđt04/05
Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao hướng đến nông nghiệp sạch là một trong những nhiệm vụ ưu tiên trong Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Long An.
1 2 3 4 5 ... 37