Phát triển năng lượng: Tìm hướng đi phù hợp
Mtđt20/03
Theo Quy hoạch điện VII hiệu chỉnh, đến năm 2020, dự kiến cấp phép 8.000MW năng lượng tái tạo và điện mặt trời.
1 2 3 4 5 6 ... 16