PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh: 'Nhựa dùng một hay nhiều lần đều độc hại'
PHAN NGÂN11/08/2019
"Nếu như chúng ta đảm bảo được đồ nhựa được phân loại tại nguồn thì rác nhựa không còn là hiểm họa mà nó còn được tái sử dụng vô cùng hiệu quả" - PGS. TS Nguyễn Duy Thịnh phân tích.
1 2 3 4 5 6 ... 19