Quản lý và vận hành mạng lưới phân phối cấp nước
Mtđt12/06
Hiện tại, Công ty quốc hữu Cấp nước Thủ đô Viêng Chăn (NPNL) thành lập dự án nhằm kiểm soát NRW từ 2019 – 2020 nhằm đạt được chỉ số về NRW...
1 2 3 4 5 ... 16