Mô hình bể lọc vật liệu lọc nổi tự rửa trong cấp nước sinh hoạt
Mtđt25/05/2018
Vật liệu lọc là hạt nhựa PE có khả năng giữ cặn tốt hơn so với hạt Polystyrene thể hiện qua chất lượng nước sau lọc, khả năng giũ cặn nhanh hơn vì tiêu tốn ít hơn lượng nước rửa lọc...