Hội thảo cổ phần hóa ngành Nước - Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị 
Tùng Anh30/11/2017
Sáng ngày 29/11 tại Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo ngành Nước “Tình hình cổ phần hoá ngành Nước - Kết quả nghiên cứu và khuyến nghị”