Hà Nội có thể làm sạch nước Hồ Gươm với 12 triệu đồng?
Mtđt24/12/2016
Khoảng 2 tấn chế phẩm Vôi Lân Địa Long, giá thành 12 triệu đồng được cho là có thể làm sạch nước Hồ Gươm.