Đổi mới cơ chế giá nước để ngành nước phát triển bền vững, hội nhập

Để đảm bảo thực hiện và duy trì CNAT bền vững, hướng tới CNAT và ngon: GIÁ NƯỚC phải được tính đúng, tính đủ, theo cơ chế thị trường.

Mtđt 15:05pm, 21/03/2019

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Đổi mới cơ chế giá nước để ngành nước phát triển bền vững, hội nhập tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất