Công trình xử lý chất thải tỉnh Trà Vinh (Kỳ 54)

Công ty Công trình công cộng Trà Vinh là doanh nghiệp nhà nước phục vụ hoạt động công ích trực thuộc UBND tỉnh Trà Vinh, được thành lập vào năm 1997.

Mtđt 14:49pm, 21/10/2018

Đến tháng 12/2006 điều chỉnh tên Công ty Công trình công cộng Trà Vinh thành Công ty Công trình Đô thị Trà Vinh theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Trà Vinh.

Theo Quyết định số 2249/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Cty Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị Trà Vinh, do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 10/11/2014 Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh Trà Vinh phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty cổ phần theo Quyết định số 1881/QĐ-UBND. Ngày 25/03/2016 được sự chỉ đạo của UBND tỉnh Trà Vinh, Ban chỉ đạo cổ phần hóa tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh, đến ngày 30/03/2016 Công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là công ty cổ phần.

1. Nhà máy xử lý chất thải rắn tỉnh Trà Vinh

Địa điểm: Ấp Sam Bua, xã Lương Hòa, H. Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Quy hoạch theo:

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 11/ 9/ 2012 của UBND tỉnh Trà Vinh

Diện tích quy hoạch: 20,93 ha

Quy mô: khu xử lý chất thải rắn kết hợp chế biến phân vi sinh của thành phố Trà Vinh và các huyện lân cận; định hướng phục vụ xử lý rác cho toàn tỉnh.

2. Bãi chôn lấp kết hợp phân hủy kỵ khí

Địa điểm: Ấp BaSe, xã Lương Hòa, H. Châu Thành, tỉnh Trà Vinh

Diện tích: 2,1 ha

Năm xây dựng: 2002. Năm hoàn thành: 2002

Công suất thiết kế: 20.000 tấn/năm

Công suất thực tế: 25.550 tấn/ năm

Tổng số vốn: 1.800.862.000 đồng. Nguồn vốn: Ngân sách Tỉnh.

Chủ đầu tư: UBND thị xã Trà Vinh.

Liên hệ: Công ty CP Công trình đô thị Trà Vinh

Địa chỉ: Số 377 Phạm Ngũ Lão, P.2, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: 074.3852 391

Fax: 074.3854 353

Email: ctyctdttv@gmail.com

Thông tin, dữ liệu điều tra được cung cấp bởi TC Môi trường và Đô thị Việt Nam.

Loading...
Bạn đang đọc bài viết Công trình xử lý chất thải tỉnh Trà Vinh (Kỳ 54) tại chuyên mục Nghiên cứu – Trao đổi. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0913 385 005 - 0917 681 188 Hoặc email: bandientu.mtdt@gmail.com
Tin mới nhất